• Jednodenní Workshop!

  Thumbnail for the post titled: Jednodenní Workshop!

  Na rokycanské hvězdárně se sejdeme, jak už bylo avizováno v minulém ZZ, v sobotu 4. února 2023 na ryze pracovním setkání pozorovatelů. Přístup samozřejmě budou mít všichni zájemci.

 • Systém ukládání dat zákrytů hvězd planetkami

  Thumbnail for the post titled: Systém ukládání dat zákrytů hvězd planetkami

  V lednovém čísle Zákrytového zpravodaje jsem se pokusil shrnout hlavní změny, které nás v oblasti sběru dat v rámci pozorování planetkových zákrytů čekají. Nyní k témuž použiji informace zveřejněné ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 (The Stellar Occultation Data Input Systém) od autorů Sven Andersson, Konrad Guhl a Erik Tunsch.

 • Tečné zákryty hvězd Měsícem 2023

  Thumbnail for the post titled: Tečné zákryty hvězd Měsícem 2023

  Ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 zveřejnil Eberhart Riedel (IOTA/ES, Mnichov, Německo) článek týkající se tečných zákrytů jasných hvězd Měsícem. Mapy a tabulky ukazují skutečně pouze zákryty nejjasnějších hvězd o jasnosti vyšší než 5. mag (a ve výjimečných případech s hranicí 10. mag).

 • SODIS – nezbytnost pro možnost hlášení zákrytů hvězd planetkami

  Thumbnail for the post titled: SODIS – nezbytnost pro možnost hlášení zákrytů hvězd planetkami

  Jak už jste byli informováni v předešlém čísle Zákrytového zpravodaje, mění se počínaje 1. lednem letošního času systém hlášení zákrytů hvězd planetkami a dalšími tělesy Sluneční soustavy. Systém se stále ještě vyvíjí a ladí…

 • Nový zákrytářský rok a všechno je jinak

  Thumbnail for the post titled: Nový zákrytářský rok a všechno je jinak

  Na tomto místě zákrytového zpravodaje jste se mnoho let setkávali s výběrem různých typů zákrytářských úkazů. Dospěl jsem k závěru, že v současné chvíli je ale něco podobného už prakticky zbytečné. Na internetu,…

 • Když pan redaktor chce být chytrý…

  Thumbnail for the post titled: Když pan redaktor chce být chytrý…

  Hned na úvod bych chtěl zdůraznit, že ani v nejmenším nesdílím názory pana prezidenta ohledně „debilních pisálků“, natož pak, že bych novináře chtěl střílet. Přesto jsem v souvislosti se zákrytem Marsu Měsícem,…

 • Zákryty v novém

  Thumbnail for the post titled: Zákryty v novém

  Po mnoha letech klidného, známého a zažitého způsobu hlášení o pozorování zákrytů hvězd planetkami a jejich zveřejňování se schyluje, a to poměrně velice rychle, k zásadní změně. Všichni jsme byli zvyklí na www stránku https://www.euraster.net/,…

 • Mars za Měsícem

  Thumbnail for the post titled: Mars za Měsícem

  Mars se nyní pohybuje oblohou západním směrem. Astronomové tomu říkají „retrográdní pohyb“…

 • Lidstvo změnilo dráhu vesmírného objektu

  Thumbnail for the post titled: Lidstvo změnilo dráhu vesmírného objektu

  V posledních číslech Zákrytového zpravodaje jsme se pravidelně věnovali sondě DART. Nejinak tomu bude i tentokrát. Americká vesmírná agentura NASA slaví úspěch v historické misi planetární obrany.

 • Dva v jednom, ale bez nás

  Thumbnail for the post titled: Dva v jednom, ale bez nás

  V úterý 8. listopadu 2022 obyvatele Země čekají dvě velice zajímavé astronomické události. V 10:59:08,8 UT vyvrcholí úplné zatmění Měsíce.