SODIS – jak dál ?

Jak bylo naznačeno v ZZ č.2/2023, změna ve sběru hlášení k planetkovým zákrytům je tu. Je to ještě pořád systém ve vývinu, i když se žádné velké vizuální změny už nečekají. Pojďme se proto se systémem https://sodis.iota-es.de seznámit blíže. Po prvotní registraci do systému a následném přihlášení máme k dispozici úvodní stránku s možná trochu nepřehledným uspořádáním, které nám poskytuje seznam vložených pozorování. Nás ale bude zajímat položka v menu s názvem „REPORT“, přes kterou se dostaneme na vlastní stránku přes kterou se vkládají informace o pořízeném pozorování a jeho výsledcích. Data se dají vkládat buď přímým vepsání údajů do popsaných políček nebo načíst z předpřipraveného souboru (což je doporučený postup). 

Popis políček je pouze anglicky, což snad není problém. Červeně rámované jsou povinné položky, červeně obtečkované jsou dobrovolně povinné, pokud jsou vyplnitelné. Zbylé neorámované položky nejsou podle autorů SODISu povinné, ale je třeba to brát trochu s odstupem. Je nutné k těmto položkám přistupovat tak, že pokud je požadovaný údaj známý, je nutno ho vyplnit (např. Exp Time, čili expoziční doba/použitá integrace). U některých položek je k dispozici tzv. Drop list, kde se potřebná položka vybírá ze seznamu možností. Projdeme nyní jednotlivé položky.

Occultation – vybrat z drop listu Positive/Negative

Date – datum pozorování. Buď přímo vepsat podle návodu dd.mm.rrrr nebo kliknout na kalendář v políčku a vybrat den tam.

Predictdate – datum předpovědi. Viz. předchozí. 

Predicttime – vložit čas předpovědi (typicky z Occultwatcheru) ve tvaru hh:mm:ss

Observer 2 – jméno druhého pozorovatele (pokud nějaký byl). Observer 1 se nikde nevyplňuje, je to vždy ten, kdo je do SODISu přihlášený.

More Obs – zaškrtne se, pokud bylo více než 2 pozorovatelé, ale další jména už se nikde nezadávají. Slouží jen k tomu, že se k těm dvěma jménům doplní text „et al.“

Star – označení hvězdy (typicky z OccultWatcheru)

Asteroid – jméno planetky

No – číslo planetky

Nearest city – jméno nejbližšího osídleného místa (třeba i malinkého)

Country code – vybrat CZ / SK podle státní příslušnosti pozorovatele. Udělal to takto i v případě, že je pozorování provedeno např. při výjezdu za hranice.
V poznámce na druhé či další řádce upozornit, že je to výjezdové pozorování. Revizor ve správnou chvíli kód změní podle skutečného místa pozorování.

Latitude – zadat zeměpisnou šířku v předepsaném formátu s přesností na 0.1“ přičemž znaménko „+“ není třeba uvádět. Např. 49 54 36.2

Longitude – zadat zeměpisnou délku v předepsaném formátu s přesností na 0.1“ přičemž znaménko „+“ není třeba uvádět. Např. 14 46 47.7

Altitude – nadmořská výška. POZOR na skutečnost, že některé GPS při chybném nastavení ukazují geodetickou, a nikoliv nadmořskou výšku. Pokud máte pochybnosti, konzultovat s Revizorem.

Datum Type – v našich podmínkách nejspíše WGS84.

Pozn. – Pokud máme stabilní stanoviště, je nejlepší si pro jednou zjistit souřadnice
a ty pak trvale užívat. Neměnit podle toho, co nám tu noc zrovna ukáže GPS.

Telescope – vybrat z drop listu vhodnou variantu s předností shora dolů.

Aperture – průměr optiky v centimetrech

Focal Length – (výsledná) ohnisková vzdálenost soustavy. Např. použijeme-li fokální reduktor, uvede se výsledná ohnisková vzdálenost s uvážením reduktoru.

Obs Method – vybrat z drop listu vhodnou variantu. Typicky to bude „Analogue & digital video“, která se volí, pokud je mezi snímky malá/zanedbatelná časová mezera (dead time), což je přiklad video pozrování. Pokud je tato časová mezera významná v poměru k expozici volí se „Sequential images“ – v takovém případě je potřeba věnovat i zpracování pozorování zvláštní pozornost.

Exp Time – použitá expoziční doba v sekundách. Je-li např. 40 ms tak zadat 0.040

Start Obs / End Obs – začátek, resp. konec pozorování v předepsaném formátu. Zde (ale i v jiných časových polích) je předepsaná v políčku pro desetinnou část sekund nápověda „ms“, která by naváděla k tomu, že zadávaný údaj je v milisekundách. Ale není to tak. Pokud zadáte např. 3, neznamená to 3ms, ale znamená to 0.3 s. Zadáte-li 35 znamená to 0.35 s.

Nyní přijde komplikovanější část. Autoři SODISu si totiž chybně myslí, že pozorovatel musí vždy vědět co přesně pozoroval (primární/sekundární složka hvězdy, prstenec, měsíček planetky). Jenže to je mnohdy zřejmé až při zpracování i ostatních pozorování jsou-li k dispozici). Takže

Pro negativní pozorování …

D resp. R – volit Non detection a všechna ostatní políčka na tomto řádku zůstávají v nevyplněném stavu s naznačeným formátem vyplnění. Duration – zůstává prázdné. Nesmí tam být nula.

Pro pozitivní pozorování …

D resp. R – volit Main Star a následně D Time rep. R Time s příslušnými chybami v polích Acc_D resp. Acc_R. Do políčka Duration pak vyplníme spočítanou délku zákrytu.

Pokud máme u pozitivního pozorování víc než jeden pár D/R, je nutno pro každý takový pár vyplnit zvláštní protokol a u druhého a dalších vyměnit Main Star za Second Star.

 Time Source – z drop listu vybrat vhodnou volbu. Máme-li TV kameru s vkladačem, pak nejspíš GPS, máme-li čas z počítače korigovaného přes internet, pak nejspíš NTP.

Camera – model/typ použité kamery

Signal/Noise – poměr signál/šumu zákrytu, pokud ho při redukci zjistíme

Wind – rychlost větru v Beaufortově stupnici https://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice

Temp – teplota prostředí v stupních Celsia

Trasparency – ohodnocení stavu atmosféry (vybrat z drop listu)

Seeing – stabilita obrazu hvězdy (vybrat z drop listu)

Comment – zde se vyplní na PRVNÍ řádek POUZE důležité informace, relevantní z celosvětového významu. Na DRUHÝ a další řádek se mohou vyplnit další informace, které jsou zajímavé/podstatné pro revizory při posuzování vloženého pozorování. Poznámky na druhém a dalších řádcích mohou být v češtině/slovenštině a obsahovat upozornění či dodatečně technické údaje pod.

Šedivé pole Drag & Drop your files or Browse pak slouží pro přiložení požadovaných souborů naznačenými způsoby. Jaké soubory, v jaké situaci přiložit viz. obrázek.

Pro negativní pozorování je krom vyplnění údajů formuláře požadováno vložení předpovědní mapky z Occultu (přes Occultwatcher), graf křivek a vložení textového souboru, který byl použit pro vyplnění formuláře (pokud byl použit).

Pro pozitivní pozorování je krom těch samých položek jako pro negativní pozorování ještě další položky závislé na SW použitém pro zpracování videa a vyprodukovaných dat. Shrnutí je vidět na obrázku.

Naše skupina CZ/SK navíc vyžaduje připojení i textového souboru, pokud byl takový předvyplněný textový soubor použit pro naplnění webového formuláře.

Vše zkontrolujeme a pokud jsme spokojení, klepneme na modře orámované New Entry, čímž pozorování vložíme do databáze. Pokud chceme vše ve formuláři vymazat a začít znovu, klepneme na červené Dismiss.

Vložené pozorování si můžete zkontrolovat a případně ho opravovat do doby, než jej Revizor akceptuje. Svá vložená pozorování najdeme, pokud klepneme na horní liště na ikonu pajduláka.

Poznámka:  Revizor je jeden z tří osob v seznamu Jan Mánek, Karel Halíř, Jiří Polák.

POZOR – skutečný vzhled formuláře se může v některých detailech lišit od poskytnutých obrázků, protože záleží na prohlížeči, který byl použitý.

Occultwatcher https://www.occultwatcher.net/ – program pro plánování pozorování a případnou přípravu formuláře pro nahrání do SODISu po pozorování.

Cloudový Occultwatcher https://cloud.occultwatcher.net/ – stránky, přes které je možné zjišťovat detaily k předpovědím úkazů bez nutnosti mít instalovaný program Occult.