Tečné zákryty hvězd Měsícem 2023

Ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 zveřejnil Eberhart Riedel (IOTA/ES, Mnichov, Německo) článek týkající se tečných zákrytů jasných hvězd Měsícem. Mapy a tabulky ukazují skutečně pouze zákryty nejjasnějších hvězd o jasnosti vyšší než 5. mag (a ve výjimečných případech s hranicí 10. mag).

Pokud se detailněji podíváme na předpověď pro Evropu, je situace z našeho středoevropského pohledu skutečně tristní. Více napoví následující tabulka a mapa týkající se našeho kontinentu.

Vysvětlivky k mapce:
Čísla u jednotlivých linií odpovídají číslu úkazu v tabulce
Štítky na konci limitních čar:
A – limitní čára začíná nebo končí s ohledem na výšku Měsíce/hvězdy
>B – limitní čára začíná nebo končí v důsledku jasu měsíčního povrchu
S – limitní čára začíná nebo končí kvůli jasnému slunečnímu světlu/jasu oblohy
U – limitní linie začíná nebo končí v důsledku okraje umbry

Na první pohled je patrné, že v roce 2023 se v České republice nedočkáme žádného mimořádného tečného zákrytu a v případě, že budeme chtít nějaký napozorovat, bude nutno cestovat nebo zalovit mezi méně příznivými úkazy protínajícími naše území.

K dispozici jich skutečně moc není. Vlastně jsem našel v programu Occult pouze jediný. A vzhledem k tomu, že se jedná o úkaz, který se odehraje až 1. prosince 2023, vrátíme se k němu podrobně v příštím čísle Zákrytového zpravodaje.