Systém ukládání dat zákrytů hvězd planetkami

V lednovém čísle Zákrytového zpravodaje jsem se pokusil shrnout hlavní změny, které nás v oblasti sběru dat v rámci pozorování planetkových zákrytů čekají. Nyní k témuž použiji informace zveřejněné ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 (The Stellar Occultation Data Input Systém) od autorů Sven Andersson, Konrad Guhl a Erik Tunsch.

Úvod: Na stránkách euraster.net byla shromažďována všechna evropská pozorování zákrytů hvězd planetkami od roku 1996 až po závěr roku 2022. Veškeré protokoly byly pečlivě přezkoumány a jejich výsledky den po dni, úkaz po úkazu zveřejněny. Redukce byly následně sdíleny s globálními sítěmi. Za tuto neúnavnou práci získal Eric Frappa v roce 2017 cenu Homera F. DaBolla udělovanou organizací IOTA za mimořádné zásluhy v oblasti zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. Je na místě i nyní, kdy končí dlouhá éra výše uvedeného registrování zákrytů, využít příležitosti, a ještě jednou poděkovat Ericovi za jeho nelehkou, pečlivou a dlouhodobou práci.

Databáze – služba pro neregistrované uživatele:

IOTA/ES spouští systém SODIS (Stellar Occultation Data Input System), jako systém sběru výsledků pozorování evropských zákrytářů. Ve webovém systému SODIS mohou pozorovatelé shromažďovat a hlásit všechna svá pozorování, včetně negativních výsledků.  Během vývoje SODIS bylo třeba vzít v úvahu, že sběr dat, revize a podávání zpráv mají nejvyšší prioritu. Další funkce, jako srovnávání tětiv versus modelování planetek, budou možné, ale dosud nebyly realizovány. 

Neregistrovaní uživatelé mohou vidět všechna pozorování shromážděná v systém SODIS. Na tuto subdoménu se lze dostat přes webové stránky IOTA/ES. V tomto okně může uživatel vidět všechna pozorování shromážděná v databázi. V  horní části (obrázek Figure 1) si  lze  vybrat  různé řazení  statistik dle různých kritérií (hvězda, planeta, pozorovatel, země atd.). Vybraná oblast hledání je pak přístupná po odrolování dolů (obrázek Figure 2).

Databáze – služba pro registrované uživatele:

Po jednorázové registraci mohou pozorovatelé vyplnit nebo nahrát své výsledky pozorování (obrázek Figure 3). Pro minimalizaci zatížení pracovního týmu SODIS je upřednostňována registrace. Občasní pozorovatelé, kteří zákryty hvězd pozorují jen zřídka, mohou posílat svá data na mail sodis@iota-es.de. O jejich měření se postará tým SODIS.

Spolu s formulářem o pozorování by měli pozorovatelé k hlášení připojit další údaje nutné pro proces přezkoumání. Obrázek Figure 4 poskytuje přehled, které údaje jsou požadovány. Pro pozitivní měření je požadována úplná sada dat. V případě nahlášení negativního pozorování stačí předpovědní mapka obsahující základní data a světelná křivka.

Skupina revizorů, stanovených pro danou oblast, zkontroluje věrohodnost protokolu o pozorování. Revizor může komunikovat s pozorovatelem v procesu přezkoumání ohledně vysvětlení nejasných informací nebo zvláštních události během zákrytu. Stav dat, jak jsou přezkoumávána, popř. nezkontrolována se zobrazí všem uživatelům.

Výsledky budou sestaveny zkompletované po jednotlivých úkazech a předány do Databáze zákrytů. Obrázek Figure 5 ukazuje současné rozdělení regionů, za něž zodpovídají místní revizoři. Jak je patrné existují určité mezery v pokrytí zemí a pro tyto oblasti potřebujeme také získat místní recenzenty (tabulka 1).

O zprávy z celé Evropy se postarají místní revizoři. Někteří revizoři budou zpracovávat hlášení z několika zemí. Jednotlivé oblasti jsou označeny různými barvami na mapě. Šedé oblasti nemají dosud vlastního recenzenta. Jejich hlášení bude kontrolovat záložní tým. Tým SODIS se těší, že se najdou místní revizoři pro tyto oblasti.

K dispozici je nový formulář hlášení a pracovní pokyny na webových stránkách IOTA/ES (Manuals and report form of SODIS https://www.iota-es.de/sodis/sodis_docu.html). Existuje také fórum pro výměnu informací nebo řešení problémů s hlášením (SODIS forum, https://forum.iota-es.de/). Formulář zprávy může pak pozorovatel vytvořit několika způsoby: Textový editor, pomocí programu Occult Watcher nebo za přispění dialogu události zákrytu v ovládacím softwaru DVTI-kamery.

Shrnutí:

Stále se zvyšující přesnost astrometrie stálic a planetek rozšířila v posledních letech možnosti pro pozorování zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. A to bez ohledu na to, zda se jedná o vzdálené TNO, blízkozemní objekty, komety, asteroidy hlavního pásu nebo budoucí vesmírné cíle sond. Naše pozorovací zaměření je rozmanité a stále se bude rozšiřovat.

Proto je a bude důležité postupně automatizovat sběr pozorovacích dat v Evropě a následně distribuovat přehled těchto dat hned do několika směrů.

Vhodné je mít v nové databázi uložená i pozorování zákrytů s negativními výsledky pro případná budoucí hodnocení. Žádné pozorování by již nemělo být prováděno zbytečně.

Aby se projekt SODIS mohl úspěšně rozvíjet do budoucna, je nezbytná spolupráce každého pozorovatele. Zadávejte proto svá pozorování sami do systému SODIS pod vlastním vytvořeným účtem. Odesílejte prosím své údaje kompletní, což pomůže udržet pracovní vytížení revizorů na přijatelné úrovni.

Tým SODIS se těší na vaši spolupráci, kritiku a návrhy. Zejména vítáni jsou další místní revizoři pro evropské země, které dosud nejsou pokryté. Tým SODIS velmi tvrdě pracoval na dodržení termínu spuštění systému od 1. ledna 2023. Pokud nám můžete poskytnout jakoukoli pomoc a chcete se připojit k týmu, kontaktujte nás prosím na sodis@iota-es.de.

Udělejme tento krok do budoucnosti společně.