SODIS – nezbytnost pro možnost hlášení zákrytů hvězd planetkami

Jak už jste byli informováni v předešlém čísle Zákrytového zpravodaje, mění se počínaje 1. lednem letošního času systém hlášení zákrytů hvězd planetkami a dalšími tělesy Sluneční soustavy. Systém se stále ještě vyvíjí a ladí se jednotlivé detaily. Pro pozorovatele je ale důležité mít možnost zasílat v reálném čase svá hlášení. Co je nutné pro to udělat shrnuje materiál s názvem  SODIS Stellar Occultation Data Input Systém User Guide, který v originálu naleznete na odkazu https://www.iota-es.de/sodis/sodis_docu.html . V následujících odstavcích je volný, lehce komentovaný překlad úvodní části tohoto manuálu.

Rychlý návod

SODIS je systém sběru dat IOTA/ES pro pozorování zákrytů hvězd planetkami a dalšími tělesy sluneční soustavy. Domovská stránka zobrazuje všechna uložená data. Na této volně přístupné stránce je možné vyhledávání jednotlivých uložených pozorování řazených podle hvězdy, planetky, pozorovatele nebo kódu země. Může ji prohlížet kdokoli bez nutnosti přihlášení.

Všechny ostatní stránky vyžadují přihlášení. To lze provést z domovské stránky vyplněním několika základních dat pod odkazem „REGISTER“ (registrace – vpravo nahoře). Doporučuji velice pečlivě si zapsat a uložit především vámi zvolené „username“ a „password“, která budou nezbytná pro přihlašování.

Právě prostřednictvím přístupových dat se dostanete na vaši stránku pozorovatele. Tato stránka se pak používá ke vstupu hlášení pozorování. K nim mají krom vás přístup revizoři, aby mohli zkontrolovat jejich věrohodnost.

Administrátorská stránka slouží k administraci uživatelů a pravidelnému exportu dat prostřednictvím kterého ji lze načíst do programu Occult. Výsledek pozorování lze zadat přímo do vstupního formuláře. Případně formulář zprávy lze nahrát na stránku. Po nahrání je možné chybějící údaje doplnit jednotlivě ve vstupních polích. K pokynům pro vytvoření formuláře se ještě podrobněji vrátíme v některém z dalších ZZ. Tentokrát jen několik základních informací.

Postup hlášení pozorování v SODIS:

Důležité: Vždy pracujte s desetinnou tečkou, ne s čárkou

  • vyplňte data nebo nahrajte soubor zprávy
  • v případě potřeby doplňte chybějící údaje ručně Jméno pozorovatele se vyplní automaticky v rámci SODIS.
  • nahrání požadovaných doplňujících informací
  • hlášení odešlete stisknutím tlačítka nový záznam, v případě chybějících údajů systém zobrazí chybovou zprávu.

Pozorování se nyní zobrazuje na domovské stránce. Na pravé straně datového řádku pozorování jsou přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny naznačují, že pozorování ještě nebyl přezkoumáno. Po dokončení kontroly se zobrazí zelené zaškrtnutí. Pokud existuje jakákoli nejasnost bude kontrolní tým kontaktovat pozorovatele. Můžete si prohlédnout své vlastní pozorování kliknutím na svůj profil (avatar). Na této stránce můžete také změnit své vlastní údaje.

Další podrobnější informace o jednotlivých možnostech systému se dozvíte v dalších odstavcích manuálu a snad později i v Zákrytovém zpravodaji. Nejlepší možností, jak se seznámit s aktuální situací, bude návštěva klasického jarního zákrytářského Workshopu pořádaného pravidelně na hvězdárně v Rokycanech. Letos, s ohledem na výše probíranou změnu, bylo zákrytářské setkání změněno na zimní. V Rokycanech se tak setkáme již na samém začátku února.

Jednodenní pracovní schůzka pozorovatelů zákrytů a členů zákrytové a astrometrické sekce ČAS se uskuteční v sobotu 4. února od 9 hodin na hvězdárně v Rokycanech. Organizátoři v tuto chvíli předpokládají, že akce bude pouze jednodenní, ale na druhou stranu jsme nestanovili žádný, byť orientační čas zakončení našeho jednání.