Zpravodaj


 • Zákryty hvězd planetkami 2022 a Česko

  Thumbnail for the post titled: Zákryty hvězd planetkami 2022 a Česko

  Je čas bilancovat další úspěšný roku činnosti českých pozorovatelů zákrytů hvězd planetkami. Do sledování zákrytů se v průběhu roku 2022 zapojilo 12 astronomů z České republiky.

 • V roce 2014 zasáhl Zemi mezihvězdný objekt,

  Thumbnail for the post titled: V roce 2014 zasáhl Zemi mezihvězdný objekt,

  V roce 2014 zasáhl Zemi mezihvězdný objekt, spočívá zřejmě na dně oceánu. Vědci ho chtějí najít…

 • SODIS – jak dál ?

  Thumbnail for the post titled: SODIS – jak dál ?

  Jak bylo naznačeno v ZZ č.2/2023, změna ve sběru hlášení k planetkovým zákrytům je tu. Je to ještě pořád systém ve vývinu, i když se žádné velké vizuální změny už nečekají…

 • Jednodenní Workshop!

  Thumbnail for the post titled: Jednodenní Workshop!

  Na rokycanské hvězdárně se sejdeme, jak už bylo avizováno v minulém ZZ, v sobotu 4. února 2023 na ryze pracovním setkání pozorovatelů. Přístup samozřejmě budou mít všichni zájemci.

 • Systém ukládání dat zákrytů hvězd planetkami

  Thumbnail for the post titled: Systém ukládání dat zákrytů hvězd planetkami

  V lednovém čísle Zákrytového zpravodaje jsem se pokusil shrnout hlavní změny, které nás v oblasti sběru dat v rámci pozorování planetkových zákrytů čekají. Nyní k témuž použiji informace zveřejněné ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 (The Stellar Occultation Data Input Systém) od autorů Sven Andersson, Konrad Guhl a Erik Tunsch.

 • Tečné zákryty hvězd Měsícem 2023

  Thumbnail for the post titled: Tečné zákryty hvězd Měsícem 2023

  Ve zpravodaji IOTA Journal for Occultation Astronomy č. 1/2023 zveřejnil Eberhart Riedel (IOTA/ES, Mnichov, Německo) článek týkající se tečných zákrytů jasných hvězd Měsícem. Mapy a tabulky ukazují skutečně pouze zákryty nejjasnějších hvězd o jasnosti vyšší než 5. mag (a ve výjimečných případech s hranicí 10. mag).

 • SODIS – nezbytnost pro možnost hlášení zákrytů hvězd planetkami

  Thumbnail for the post titled: SODIS – nezbytnost pro možnost hlášení zákrytů hvězd planetkami

  Jak už jste byli informováni v předešlém čísle Zákrytového zpravodaje, mění se počínaje 1. lednem letošního času systém hlášení zákrytů hvězd planetkami a dalšími tělesy Sluneční soustavy. Systém se stále ještě vyvíjí a ladí…

 • Nový zákrytářský rok a všechno je jinak

  Thumbnail for the post titled: Nový zákrytářský rok a všechno je jinak

  Na tomto místě zákrytového zpravodaje jste se mnoho let setkávali s výběrem různých typů zákrytářských úkazů. Dospěl jsem k závěru, že v současné chvíli je ale něco podobného už prakticky zbytečné. Na internetu,…

 • Když pan redaktor chce být chytrý…

  Thumbnail for the post titled: Když pan redaktor chce být chytrý…

  Hned na úvod bych chtěl zdůraznit, že ani v nejmenším nesdílím názory pana prezidenta ohledně „debilních pisálků“, natož pak, že bych novináře chtěl střílet. Přesto jsem v souvislosti se zákrytem Marsu Měsícem,…

 • Zákryty v novém

  Thumbnail for the post titled: Zákryty v novém

  Po mnoha letech klidného, známého a zažitého způsobu hlášení o pozorování zákrytů hvězd planetkami a jejich zveřejňování se schyluje, a to poměrně velice rychle, k zásadní změně. Všichni jsme byli zvyklí na www stránku https://www.euraster.net/,…