Projet ACROSS a sonda DART

Pouhý den poté, co jsem rozeslal březnové číslo Zákrytového zpravodaje, jehož součástí byl i článek o startu sondy DART, jejímž úkolem je navštívit planetku Didymos a její satelit, se na internetové konferenci Planoccult objevila informace o projektu ACROSS.

ACROSS je zkratka složená z počátečních písmen slov Asteroid Collaborative Research via Occultation Systematic Survey. Aktivitu zaštiťují observatoř v Nice (OCA) a Aristotelova univerzita v Soluni (AUTh). Finančně projekt hradí Evropská jižní observatoř (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – ESO).

Jak už vyplývá z výše „rozluštěné“ zkratky, cílem projektu je podpořit pozorování zákrytů se zaměřením na úkazy, na nichž se podílejí objekty spadajícími do skupiny blízkozemních planetek (NEA). Jednou z položek, kterým má být věnována zvýšená pozornost uvedené skupiny, je i systém tvořený planetkou (65803) Didymos a jejím satelitem Dimorphos (někdy označovaným také jako Didymoon). Cílem je získání co největšího počtu tětiv těsně před a krátce po datu dopadu družice mise DART. Ta se má s měsíčkem Dimorphos srazit 26. září 2022. Hlavním cílem tohoto snažení je zlepšit naše znalosti o oběžné dráze systému Didymos tak, abychom mohli sledovat změnu způsobenou plánovanou řízenou kolizí.

Následně bude asteroid Didymos a jeho satelit sledovat sonda nazvaná Hera. Jejím úkolem bude z bezpečné vzdálenosti detailně zachytit následky srážky a pak prozkoumá kráter, který sonda DART svým dopadem vytvoří.

Současně jsou ale pro sledování sondou Hera v samostatné tabulce vybrány další planetky NEO. A třetí seznam uvádí jakýsi „tréninkový“ set dalších objektů z kategorie NEO, jejichž sledování pozorovateli zákrytů je v rámci projektu ACROSS žádoucí. Veškeré potřebné informace je možné získat na stránce https://lagrange.oca.eu/fr/home-across.

Prostřednictvím výše uvedené stránky lze sdílet dvě různé sady událostí: jedna zahrnuje jasné hvězdy (V<10) a druhá soubor obecných předpovědí (XML z WinOccult) pro velké dalekohledy (V<16), které lze vždy vybrat pro konkrétní oblast. Můžete zde také najít podrobnosti o projektu ACEOSS, novinky a výsledky probíhajících kampaní a návody, jak se připravit na přeci jen specifické pozorování úkazů spojených s planetkami NEA. Prioritním konkrétním událostem je pak vždy věnována samostatná pozornost v oddílu aktualizací.

Je třeba zdůraznit, že vzhledem k povaze objektů označovaných jako NEO se bude jednat vesměs o velice rychlé úkazy. A to jak z důvodu, že se tento typ planetek pohybuje po obloze vysokou vlastní rychlostí, tak i proto, že převážnou část databáze NEO tvoří malé objekty. Pokoušet se o sledování těchto události by proto měli zvažovat pouze ti pozorovatelé, kteří mají k dispozici vhodné technické vybavení. Je také žádoucí využívat v co největší míře mobilních stanic, neboť pásy zákrytů budou mimořádně úzké. Hlavním přínosem případného získání pozitivního měření se tak nestane ani tak určení rozměrů objektu, natož pak jejího případného tvaru, ale bude sloužit k výraznému zlepšení určení dráhy příslušné planetky.

Dva úkazy spadající do kampaně Didymos už jsou připraveny. Jedná se o zákryt hvězdy o jasnosti 10. mag, pozorovatelný 20. září letošního roku z Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) a již 25. srpna nás čeká zákryt hvězdy o jasnosti 13. mag pozorovatelný ze Španělska. Cílem kampaní je pokrýt oblast, kterou bude dráha stínu procházet, co nejhustší sítí pozorovatelů, aby se povedlo úkaz nejen zachytit, ale i přesně určit posun centrální linie vůči předpovědi.

Na následujícím obrázku je informace o zmíněném „evropském“ zákrytu protínajícím svým stínem Portugalsko a Španělsko.