Zákryty hvězd planetkami 2021 a Česko (2)

V první části článku jste měli možnost seznámit se s výsledky skupiny pozorovatelů zákrytů za rok 2021 jako celku. Dnes se můžeme pro ilustraci užitečnosti takových pozorování podívat alespoň na dva mimořádně zajímavé úkazy, které se nám v loňském roce povedlo zachytit.

Bezesporu nejhodnotnější jsou data získaná ze zákrytů planetek, pro něž existují matematické modely tvarů. Do této kategorie se nám podařilo zasáhnout v deseti případech. Z toho devětkrát se povedlo přispět pozitivními tětivami, kterých bylo celkově z České republiky dvacet čtyři. Dalších osm měření bylo negativních. Pokud uvážíme, že v průběhu celého roku a v rámci celé Evropy bylo takových případů pouze dvacet dva, není to ani v nejmenším špatný výsledek, téměř polovina (41 %).

Pro ilustraci, čeho nejzajímavějšího se na poli zákrytů hvězd planetkami podařilo v Rokycanech dosáhnout, alespoň dva příklady. V neděli večer 14. února 2021 se povedlo získat pozitivní měření zákrytu hvězdy malou planetkou 1997 WP21, která má průměr pouhých 8 km. Jistě se jednalo o úspěch, ale to hlavní teprve mělo přijít. Po zpracování se ukázalo, že naše měření se netýkalo hlavní složky doposud neznámého systému, ale pravděpodobně jeho satelitu, který se tímto způsobem podařilo objevit. Tento předpoklad se potvrdil i mnohonásobnými kontrolami a nyní se z planetky 1997 WP21 stal objekt, kterému bude v následujících letech věnována mimořádná pozornost. Navíc ze 14. na 15. února 2021 byly napozorovány ještě další dva pozitivní zákryty (planetkami Hooveria a Kaye), což je další rekord této neuvěřitelné noci.

Další naprosto mimořádné pozorování se uskutečnilo 1. října 2021. V hlavní roli byla tentokrát planetka Thuringia. V předpověděném čase zakrývaná hvězda, k radosti celé zúčastněné skupiny pozorovatelů, kterých bylo na různých místech České republiky deset, na několik sekund pohasla. Z Rokycan jsme ale spatřili, jak po krátkém zákrytu jas hvězdy pohasl ještě jednou. Po opětovné kontrole záznamu se zjistilo, že se podařilo zachytit vzácný tečný zákryt nepravidelné planetky. Tentokrát bylo velkým štěstím, že naše pozorování bylo podpořeno nezávislým pozorováním provedeným T. Janíkem z Teplic. Výsledný profil je ukázán na připojeném obrázku a vykazuje na svém severním okraji výraznou prohlubeň odpovídající několika kilometrům. Je škoda, že u této planetky ještě nebyl fotogrametricky zpracován její model. Schématický obrázek, který zpracoval Dave Herald, je ještě názornější.