Zákryty hvězd planetkami 2022 a Česko

V dubnovém čísle Zákrytového zpravodaje jste se mohli seznámit s celkovým přehledem pozorování zákrytů hvězd planetkami v minulém roce. Nyní je čas potěšit se nejzajímavějšími výsledky, na kterých se nám podařilo v rámci Evropy podílet. Úspěšných pozorování byla celá řada, ale pro ilustraci byly vybrány jen dva příklady.

Na úvod jen pro shrnutí, našim pozorovatelům se v průběhu roku 2022 podařilo uskutečnit neuvěřitelných 427 samostatných pozorování při 304 úkazech, z nichž 96 bylo pozitivních. Navíc všechna byla provedena objektivními metodami měření (většina analogovými TV kamerami a novými digitálními QHY kamerami), což je významná změna oproti nedávné minulosti, kdy převažovala pozorování vizuální.

Bezesporu nejhodnotnější jsou data získaná pro zákryty planetek, pro něž existují matematické modely tvarů zpracované v rámci projektů DAMIT (Database of Asteroid Models from Inversion Techniques) a ISAM (Interactive Service for Asteroid Models).

Do této kategorie se z Evropy zařadilo v roce 2022 31 pozorování. Nám se podařilo se zapojit v deseti případech. Z toho v osmi případech se jednalo o příspěvek pozitivními tětivami, kterých bylo celkově z České republiky osmnáct. Dalších třináct měření bylo negativních. Pokud uvážíme, že v průběhu celého roku a v rámci celé Evropy bylo takových případů pouze třicet jedna, není to ani v nejmenším špatný výsledek, prakticky jedna třetina.

Pro ilustraci čeho nejzajímavějšího se na poli zákrytů hvězd planetkami podařilo skupině soustředěné kolem naší hvězdárny dosáhnout alespoň dva příklady. Kupodivu jsou tentokrát směrovány  na letní prázdninové období. Ve čtvrtek večer 21. července 2022 se povedlo získat pozitivní měření zákrytu hvězdy jednou z větších planetek pojmenovanou Aspasia.

Celoevropsky se  získalo 12 měření, z čehož jedenáct jich bylo pozitivních. Dvě tětivy pak byly naše (Kubánek, Polák). Z připojeného obrázku je patrné, jak všech 11 tětiv  krásně sedí na model DEMIT 715.

Ještě větší českou stopu má pozorování provedené ve středu 3. srpna těsně před místní půlnocí. Ze sedmi získaných měření bylo plných šest našich a z toho tři pozitivní, přičemž hodnoty získané J. Mánkem lze považovat téměř za tečný úkaz. Výsledný profil je ukázán na připojeném obrázku.