Zákrytářské výročí (5.července)

O jakém výročí že je to řeč? Ve středu 5. července uplyne přesně 400 let od chvíle, kdy tohoto dne v roce 1623, ve 21 hodin 23 minut a 57 sekund, francouzský astronom Bullialdus (ve skutečnosti se jmenoval pravděpodobně Boulliau) provedl pozorování prvního doloženého lunárního zákrytu hvězdy sledovaného dalekohledem. Své pozorování uskutečnil z Paříže a stanoviště měl poblíž tzv. Isle de Cite. V současné době na tomto místě stojí budova Institut de France u jižního konce mostu Ponte des Arts.

O pozorování se zachovala zpráva podaná Simonem Newcombem v ‘Researches on the Motion of the Moon’. Toto pozorování, jak referuje Dave Herald, je prvním záznamem uloženým v datovém souboru Occultations held in Occult, a je archivováno v online katalogu dat VezieR.

Se svou vzpomínkou, která se váže k výše zmíněnému prvnímu pozorování, se ozval známý pozorovatel zákrytů Eberhard Bredner. Zavzpomínal si na rok 2009, kdy jako astronom amatér zastupoval v Paříži německé pozorovatele na otevření výstavy, která byla věnována výročí prvního užití dalekohledu v astronomii. Při té příležitosti ze stavebnice Lego vyrobil model Galileova dalekohledu v měřítku 1:1, aby jej předal v rámci slavnostní vernisáže přítomnému zástupci UNESCO, které přehlídku organizovalo. Záměrem bylo v praxi ukázat rozdíl, kterým astronomie prošla za čtyři stovky let. Všichni účastníci samozřejmě věděli o špatné kvalitě Galileova dalekohledu, ale dojem z jeho „velikosti“, respektive „malosti“ byl při praktickém pohledu na model jednoznačně ještě působivější.

Při příležitosti uvedené výstavy se Eberhard Bredner shodou okolností dozvěděl o dnes připomínaném výročí. A na základě toho také vznikla připojená fotografie, na níž pan Bredner 30. července 2009 stojí se svou kopií Galileova teleskopu před budovou Institut de France. Tedy přibližně dvacet metrů od souřadnic, na nichž se uskutečnilo první pozorování zákrytu hvězdy Měsícem a tím pádem i zákrytu obecně dalekohledem na světě. Přesné místo pozorování se nachází někde za ním, v dnes již zastavěném prostor. Na začátku 17. století zde žádné budovy ještě nestály.

Určitě by stálo za to, si tento jeho zážitek někdy zopakovat. Takže nezapomeňte někdy při své návštěvě Paříže zajít k mostu Ponte des Arts před budovu Institut de France.