Zákrytářská Evropa 2023

Rok 2023 byl prvním, v němž se od základů změnilo hlášení a shromažďování pozorování zákrytů hvězd planetkami. Již déle než rok funguje systém SODIS. Tento systém zavedl jasně strukturovaný formulář, který lze vyplnit různými způsoby. Velkou část položek je možné mít předvyplněnou a aktuální data o konkrétním zákrytu lze dokončovat různými postupy. Lze využít nabídku Occult Watcheru, vyplnit formulář skriptem Python v programu SharpCap, pomoci si prostřednictvím programu DVTI+Cam či jej vyplnit ručně na základě údajů z OW Cloud.

Formulář se následně načte do SODUSu a zbývá donahrát požadované soubory,  jejichž složení se nepatrně v průběhu roku pozměňovalo. Aktuální požadavky připomíná obrázek.

Zpráva o pozorování by měla být pozorovatelem nahlášena do dvou týdnů. Regionální revizoři pak mají čas provést kontrolu a v případě potřeby zpětně oslovit pozorovatele s upřesňujícími dotazy. Po provedení všech úprav a vyřešení nejasností je měření označeno jako dokončené. I tento druhý krok by si v ideálním případě neměl vyžádat více než čtrnáct dnů.

Takto ošetřená data jsou v podobě souboru XML načtena do programu Occult4 a současně postoupena D. Heraldovi. Celý tok informací je přehledně znázorněn na připojeném obrázku.

A nyní trochu statistiky. Za rok 2023 bylo do systému SODIS zadáno, následně ověřeno a zpracováno 921 pozitivních a 1838 negativních pozorování. Zapojilo se 263 pozorovatelů z 24 zemí.

Přehled o rozložení počtů měření v jednotlivých měsících je patrný z připojeného grafu. Ukazuje se, že na počty měření má významný vliv počasí (oblačnost) a samozřejmě i délka noci, která ve středních zeměpisných šířkách Evropy značně kolísá. Relativně vysoký počet pozorování tak v roce 2023 připadá na první dva měsíce roku. Poté následuje podmračené jaro a krátké noci přelomu jara a léta. Situace se pak výrazně zlepšuje s nástupem „babího“ léta a rok tradičně končí zataženou podzimní oblohou.

Rozložení počtu pozorování po jednotlivých státech je shrnuto v následující tabulce, respektive schematicky v názorném kotoučovém grafu.

Z uvedených čísel je patrné, že si ani zdaleka v Evropském měřítku nevedeme špatně. Třetí příčka, těsně za Polskem je dobrou vizitkou zákrytářské práce u nás. Navíc je nutno poznamenat, že k vysokému počtu španělských pozorování určitou měrou (vedle počasí) přispěl i zákryt roku 2023 – prosincová okultace hvězdy Betelgause planetkou Leona. Na tento úkaz se do Španělska sjel poměrně vysoký počet zahraničních pozorovatelů a jejich měření statisticky spadla na účet státu, z něhož se pozorování uskutečnilo.

Zajímavé je také zmínit, že valná většina výsledků byla získána prostřednictví videonahrávek (2339; 84,9 %). Necelých 15 % připadá na sekvenční měření (253; 14,8 %) a pouze jednotky pozorování přísluší vizuální metodě (dvě měření) a fotografické metodě s využitím DSLR (čtyři měření).

Statistika byla zpracována ze systému SODIS k datu 19. dubna 2024 a připojené obrázky byly převzaty z článku SODIS – Looking Back at the First Year od Svena Anderssona, který byl otištěn v čísle 2/2024 časopisu Journal for Occultation Astronomy. Lze si jen přát, aby i rok 2024 přinesl podobná či ještě lepší čísla.