Sonda DART narazí již koncem září do měsíčku Dimorphos

Vesmírná srážka se blíží, tentokrát se ale nemusíme bát. Vše se naopak odehrává pod plnou kontrolou vědců a v zájmu lidstva a jeho ohrožení případným impaktem z vesmíru. Již v noci 26. září 2022 otestuje americká agentura NASA technologii odklonění případného nebezpečného asteroidu metodou slangově nazývanou „kinetic impactor“. Zářijový test odborníkům prozradí, zda v praxi podobná srážka může asteroid vůbec ovlivnit a pokud ano, tak jak.

Sonda nazvaná Double Asteroid Redirection Test (DART) narazí dle informací poskytnutých NASA v plánovaném čase 23h14m UT do měsíčku binárního asteroidu (65803) Didymos.

Impuls, který mu tím udělí, změní jeho dráhu kolem hlavního (primárního) tělesa způsobem, který bude měřitelný pozemskými dalekohledy.

Tento vesmírný test mimo jiné prozradí, jak srážka asteroid může ovlivnit a jak velká sonda by pro dosažení požadovaného cíle byla potřebná. Sonda DART je poháněna iontovým motorem NEXT-C. Energii pro jeho provoz během letu dodávají rozbalovací sluneční panely nové generace ROSA (Roll Out Solar Array).

Přípravy vesmírné mise se nezanedbatelným způsobem účastní i astronomové z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Právě oni vedli mezinárodní tým, který získal fotometrická měření potřebná k určení dráhy měsíce, nazvaného Dimorphos, obíhajícího kolem primárního tělesa – planetky Didymos. Ze získaných dat následně spočítali model soustavy a určili pozici přirozeného satelitu Dimorphos vůči asteroidu Didymos v okamžiku plánovaného impaktu sondy DART. 

Na získávání přesných astrometrických měření se podílejí nemalou měrou i pozorovatelé zákrytů, kteří planetce v rámci specializovaných pozorovacích kampaní věnují dlouhodobě mimořádnou pozornost.

Jde o klíčová data nezbytná nejen pro plánování této mise, ale i pro následné vyhodnocení. Po nárazu sondy DART do Dimorphosu budou odborníci analyzovat měření získaná sítí pozemních dalekohledů a určí změnu jeho dráhy způsobenou impaktem DARTu.