Předpovědi pro střední Evropu – nový Tag

Předpovědi zákrytů hvězd planetkami prošly určitým vývojem. O změnách a také o tom, kde a jak hledat předpovědi si řekneme v následujícím článku.

S kolegou Michalem Rottenbornem jsme se snažili již v průběhu roku 2020 nahrávat do OccultWatcheru (OW; program ke stažení naleznete zde: https://www.occultwatcher.net) osobní předpovědi zákrytů, zejména pro oblast Čech. Jde totiž o to, že občas nějaký zajímavý zákryt nemusel trefit některý ze stávajících regionálních feedů v Evropě (IBEROC, UKOCL nebo ITALOccult). Na obrázku vidíte zmíněné 3 feedy doplněné o nový Tag – CentralEurope.

Feedy, neboli krmení, takto fungovaly již delší dobu a společně s předpověďmi IOTA tvořily základ pro výběr úkazů. Feedy bylo možné nalézt jak na stránkách jednotlivých feedů, tak též si úkazy stáhnout do OW a vyfiltrovat požadované úkazy. Jak je z mapy patrné, skutečně některé úkazy, zejména pásy stínů ve směru SZ-JV nebo Z-V mohly projít střední Evropou tak, že nezasáhly ani jeden ze tří původních feedů. Proto jsme se s M. Rottenbornem rozhodli, že budeme zpracovávat osobní předpovědi, aby pozorovatelům neunikl žádný zajímavý zákryt.

Je pravdou, že proces předpovědí, zejména na delší období, pro slabší hvězdy a kratší zákryty, zabírá jednak poměrně dost výpočetního času a jednak je z pohledu nového pozorovatele náročný. Proč by si měl začínající (nebo i zkušený) pozorovatel vytvářet předpovědi sám, když by stačilo si je stáhnout do OW?

Předpověď Personal v programu Occult si může vyzkoušet každý zkušenější pozorovatel, ale to by bylo na samostatný článek. V každém případě úkazy typu Personal měly oproti feedům jednu podstatnou nevýhodu. A sice tu, aby byly viditelné i ostatním pozorovatelům, musel si je dotyčný autor nejen nahrát do OW, ale též jednotlivě přihlásit. Což bylo jednak pracné, ale i vlastně nesmyslné, pokud člověk přihlašuje vzdálený úkaz, který vlastně ani pozorovat nebude, jen proto, aby jej viděl jeho kolega, případně další pozorovatelé. Další možností bylo zaslání vygenerovaného souboru úkazů Personal jednotlivým zájemcům e-mailem, což řada pozorovatelů ve střední Evropě (v Česku i mimo něj) ocenila, ale opět to není příliš praktické.

Požádal jsem proto v prosinci 2020 autora programu OW pana Hristo Pavlova o přidání feedu pro střední Evropu. Bohužel v tu dobu však zrovna začal rozjíždět myšlenku OWC (zmíním dále) a žádné další feedy již přidávat nehodlal. Rok 2021 proto až do listopadu vydržel s úkazy pro střední Evropu pomocí Personal.

Za podpory polských kolegů se mi podařilo s H. Pavlovem domluvit následující stav. Máme vytvořen tzv. komunitní tag Central Europe, který můžeme klidně nazvat feedem pro střední Evropu. Tag již funguje od prosince a momentálně jsou v něm předpovězeny úkazy do 23. února 2022. V OW je potřeba mít zaškrtnutý zdroj „Komunitní tag“ – viz obrázky výše.

Podle mého názoru první a základní zdroj zákrytů pro pozorovatele je, aby měl nainstalovaný program OccultWatcher. V OW si každý vytvoří svůj účet zadáním e-mailové adresy a může takto nejen přihlašovat úkazy (stanice) ale i synchronizovat již své přihlášené úkazy i na jiném počítači (což je praktické, pokud člověk používá více počítačů). Pomocí nastavení filtru v konfiguraci OW si pozorovatel může vybrat například jak vzdálené úkazy a do jaké magnitudy jej zajímají.

OW umožňuje přihlásit úkazy nejvýše 2 měsíce dopředu. Přihlášení stanice je opravdu důležité – a to zejména pro vhodné plánování mobilních stanic (někteří pozorovatelé vyrážejí s auty naloženými dalekohledy za zákryty), aby nedošlo ke zbytečné duplicitě tětiv planetek. OW již nějakou dobu umožňuje nastavit prioritu/zkušenost ohlášené stanice (High, Medium, Low). Pokud si pozorovatel není jistý, jestli bude mít na pozorování čas, je lepší, když stanici přihlásí Low.
Je to obecně lepší přístup, než přihlásit stanici bez ohledu na prioritu 1 až 5 hodin předem, když už jsou auta na místě (nebo na cestě) a mobilní pozorovatel už nemá šanci v terénu stanoviště změnit nebo je to minimálně obtížné, když měl vytipované příznivé stanoviště na linii, kde nikdo není. Samozřejmě liniemi může pak zamíchat proměnlivé počasí, když mobilní pozorovatel ujíždí před oblačností do místa jasné oblohy.

Takže doporučuji alespoň 1 týden předem (lépe déle) přihlásit si zamýšlený úkaz. Pokud má pozorovatel strach, že zaspí nebo mu do pozorování vleze důležitější událost, nic se neděje. Berme to tak, jako kdyby měl zataženo nebo problém s technikou. Viz vysvětlení v minulém odstavci.

Po mnoha diskusích a praktických výpočtech má feed následující parametry. Střed kružnice je na souřadnicích 18,10 E a 51,07 N. Poloměr kružnice je 600 km. Kruh obsahuje celá současná území těchto států: Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Částečně pokrývá i další oblasti blízkých zemí, což ocení řada aktivních pozorovatelů například v Německu, Rakousku a Litvě. Pokud se člověk podívá na mapu Evropy s aktuálními regionálními feedy, není nutné, aby byl celý kontinent jimi pokryt. Například pozorovatelům ve Francii, Německu, zemích Beneluxu, ale i Dánsku by se nemělo prakticky až na výjimky stát, že jim nějaký úkaz proklouzne, přestože jejich stanoviště nemusí v žádném feedu ležet. Nebude-li nízko, či za soumraku/svítání, měl by pás takového zákrytu alespoň 1 kruh feedu trefit i z pohledu pozorovatele nacházejícího se v západní Evropě.

Jde totiž o to, že čím větší povrch kruhu, tím jej také zasáhne více pásů předpovězených zákrytů. A při neuváženě velkém poloměru by mohl soubor dat již nabobtnat do velkých rozměrů. Do OW se stahuje krmení celé a až v programu si v něm člověk nastaví filtry. Jaké parametry úkazů zvolit pro výběr? Feed (tag) obsahuje úkazy s těmito parametry: hvězdy o jasnosti alespoň 14,5 mag (včetně), minimální trvání alespoň 0,5 s, minimální pokles jasnosti alespoň 0,4 mag. Jaké úkazy pozorovat, pak záleží na pozorovateli a zejména jeho přístrojovém vybavení (dalekohled, kamera). Například pro 20 cm dalekohled dává smysl pozorovat klidně půl sekundový zákryt hvězdy 11. mag, ale například observace 14. mag s takto krátkým trváním je nepoužitelná. Naopak například 10sekundový zákryt může být zajímavý i u slabších hvězd. Jaké úkazy vybírat v závislosti na mnoha faktorech by bylo opět na separátní článek.

Vzhledem k tomu, že Hristo Pavlov má nastavenu určitou prioritu jednotlivých kanálů, provedli jsme s Michalem Rottenbornem řadu testů OW. Výsledkem je, že si dovolíme doporučit mít zaškrtnuty všechny zdroje v OW. Může se totiž stát, že úkaz má zároveň více značek, nejen CentralEurope, ale například některý další jako jsou IBEROC, UKOCL, ITALOccult. V takovém případě by mohl být úkaz neviditelný pro uživatele OW, pokud by měl zaškrtnutý pouze Komunitní Tag.). Co je ještě důležité, aby byl zaškrtnut zdroj Planned Observations a v detailech povolen „Akceptace Personal“, viz obrázek. A to i přesto, že uživatel vlastní předpovědi nevyužívá. Opět by se v opačném případě mohlo stát, pokud kterýkoliv jiný uživatel otaguje úkaz Personal, mohl by zmizet. 

Vyhledávat si úkazy lze i pomocí Occult Watcher Cloud (OWC, https://cloud.occultwatcher.net/). Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý projekt H. Pavlova, zmíním jen několik myšlenek. Celá koncepce je teprve ve vývoji, přesto již poskytuje mnoho funkcí. Úkazy si lze vyfiltrovat nově například pomocí feedů (minulé s ohlášenými výsledky v OW i budoucí). Oblíbené je hledání úkazů pro konkrétní asteroid, bohužel zde jen s omezeným rozpětím několika dnů. Nebo lze vyfiltrovat úkazy zaklikáním různých tagů a zemí, jimiž pás prochází (resp. i s chybou 1-sigma), ale ještě pro kratší období. Myšlenka H. Pavlova byla, aby na cloudech běžely kontinuálně výpočty předpovědí zákrytů pomocí programu Occult (autor Dave Herald) a správci feedů tak ušetřili svůj výpočetní čas. Momentální stav je, že správci nahrají do OWC vypočítané úkazy (jedno například z jakých použitých elementů). OWC následně dané úkazy průběžně přepočítává. Obvykle jsou upřednostňovány elementy planetek podle JPL Horizons a polohy hvězd katalogu Gaia EDR3. Tak je tomu i u zdroje CentralEurope. Jak rychle se bude OWC dále vyvíjet, uvidíme, jednotlivé fáze vývoje jsou popsány na stránkách OWC.

Zmíním ještě velmi užitečnou a pečlivou práci Dava Heralda při implementaci dat z Gaia DR3 do programu Occult. V prvním čtvrtletí roku 2021 došlo k nahrání katalogů z Gaia DR3 do programu Occult, ten je možné v základním nastavení stáhnout ve 3 úrovních (hvězdy do 12., 14. nebo 16. mag). Došlo také ke zmenšení chyb u předpovězených pásů úkazů, zejména u větších planetek. Proto i u asteroidů o velikostech 10 nebo 20 km se již předpověď pro pozorovatele například v Českých Budějovicích a Českém Krumlově může již velmi lišit. Jedno takové stanoviště může ležet v pásu s pravděpodobností úkazu 50-100 %, zatímco druhý pozorovatel může mít šanci 0 %. Nicméně vše jsou jen předpovědi, a i pozorovatel s nízkou pravděpodobností může mít štěstí a naopak.

Na závěr zmíním vhodnou aplikaci – Occult Watcher Mobile (OWM nebo OW Mobile). Jde o aplikaci pro některé chytré telefony, která se hodí jako pomůcka do kapsy. V ní pozorovatel najde všechny své přihlášené úkazy. Je to praktické z řady důvodu, pohodlně v kapse má člověk po ruce detaily o těchto úkazech, taktéž vidí i ostatní přihlášené pozorovatele. Následně může pomocí jednoduchého hlášení ohlásit také výsledek (obdobně jako v OW). Při delším přidržení úkazu v hlavní obrazovce všech zákrytů, lze událost zkopírovat do kalendáře v mobilu a následně automaticky například do dalších používaných kalendářů/diářů.

Přeji všem jasnou oblohu!