Mars za Měsícem

Mars se nyní pohybuje oblohou západním směrem. Astronomové tomu říkají „retrográdní pohyb“. Retrográdní neboli zpětný pohyb u vnějších planet je neklamným znamením toho, že se Země a daná planeta (v našem případě Mars) blíží na svých drahách kolem Slunce k vzájemnému blízkému setkání. Jedná se tak současně o období nejpříznivějších pozorovacích podmínek daného objektu.

Jakou smyčku nám v průběhu přelomu podzimu a zimy na obloze Mars vykreslí, je možné si prohlédnout na připojeném obrázku. Celé představení se odehraje v souhvězdí Býka. V něm se rudá planeta nachází už od začátku srpna letošního roku a vydrží v něm téměř až do začátku jara následujícího roku. Nezvykle velký kotouček planety o průměru nad 17“ nám dá mimořádnou možnost prohlédnout si Mars skutečně detailně.

K radosti pozorovatelů oblohy a zákrytářů zvláště, nebude chybět ani pověstná třešnička na dortu. Hned tři zajímavé astronomické události jsou totiž spojeny s datem 8. prosince 2022. Především na tento den připadá úplněk Měsíce. V 5:08 SEČ bude stát náš nebeský průvodce přesně na opačné straně oblohy než Slunce a při pohledu ze Země tak bude osvícen jeho kompletní povrch přivrácený k naší planetě. Druhou zajímavostí druhého prosincového čtvrtku je průchod Marsu opozicí se Sluncem. K tomu dojde jen o dvě hodiny později, kolem 7. hod SEČ. I Mars se tedy ocitne na opačné straně oblohy než Slunce. Výše uvedené informace vedou k jedinému výsledku. Obě tělesa se musí nacházet na hodně podobné rektascenzi, takže budou v projekci na hvězdné pozadí jistě blízko sebe. A právě to je tou třetí a nejúžasnější událostí. Mars a Měsíc totiž nebudou blízko sebe pouze s ohledem na rektascenzi, ale i na deklinaci. Závěr může být jediný. Čeká nás zákryt Marsu Měsícem.

Na připojeném obrázku je zřejmé, odkud bude úkaz možné pozorovat. Začátek bude viditelný v odpoledních hodinách, ještě před západem Slunce v severní části Tichého oceánu. Předtím, než se viditelnost úkazu přesune na západní pobřeží Severní Ameriky, Slunce zapadne a zákryt bude pozorovatelný stále výš a výš nad východním obzorem. Již v pozdních nočních hodinách se zákrytu dočkají zájemci na východě Kanady a už kolem místní půlnoci v Grónsku a severním Atlantiku. Ve druhé polovině noci se dočká i Evropa. Střední část našeho kontinentu si úkaz užije až na samém konci noci, s Marsem už klesajícím nad západní horizont. A celé představení skončí již za pokročilého svítání, respektive s ranním Sluncem nad obzorem v Rusku, na Balkáně a východní části Středozemního moře.

Jak bude úkaz viditelný z našeho území, nám nejlépe sdělí připojená tabulka vytvořená v programu Occult. Údaje jsou zpracovány pro rokycanskou hvězdárnu, ale uvedené hodnoty se výrazně nebudou lišit ani pro další místa České republiky.

Co tedy pro nás z tabulky vyplývá? Nejzajímavější jsou samozřejmě časy vstupu a výstupu Marsu u okraje Měsíce. Vzhledem k tomu, že předpověď je uváděna ve světovém čase, je nutno přičíst jednu hodinu. Vstup kotoučku planety nastává po přepočtu v 6:04:43,7 SEČ. Časový údaj se ale vztahuje ke středu disku, o němž však víme, že má zdánlivý průměr 17,2″. Takže ke kontaktu okraje Měsíce s okrajem planety dojde o trochu dříve. Udávaný čas je 6:04:28. Tedy o necelých 16 s. Stejně dlouho také bude trvat, než se za okraj Měsíce schová kotouček planety celý. Dvojice objektů bude v čase vstupu 17° vysoko nad západoseverozápadem (A=288°). Krátce před začátkem zákrytu uvidíme, jak se Měsíc a planeta přibližují a dotknou se vzájemně téměř přesně středy svého východního (Měsíc), respektive západního (Mars) okraje. Situaci ukazuje obrázek. O padesát pět minut později se dočkáme výstupu Marsu zpoza západního okraje Měsíce. Přesný okamžik je spočten na 6:59:45,8 SEČ. S ohledem na průměr planety ji opět samozřejmě spatříme o přibližně 25 s dříve. Při výstupu nám už bude situaci trochu komplikovat Slunce, které bude už jen 8° pod obzorem. Problém může být i malá výška dvojice nad horizontem (h=9°; A=298°). Již pokročilé svítání ale na druhou stranu ubere na jasu úplňkového Měsíce, což paradoxně přispěje ke zlepšení možnosti všimnout si u osvětleného okraje vystupujícího Marsu.

 Mars se nám tedy v prosinci předvede v plné své kráse a 8. 12. 2022 se navíc postará o zajímavé nebeské představení společně s Měsícem. Určitě si tyto úkazy nenechte ujít!