Kam směřují zákryty – Occultation overload?

Reakce Paolo Tangy na pohled D. Heralda na současnost, a především pak budoucnost, pozorování zákrytů hvězd planetkami. Byla to výzva k diskusi a jedním, kdo se do ní významným způsobem zapojil je Paolo Tanga (Kuriwa Observatory, Occultation Center of the Blue Mountains, Australia). Byla by jistě škoda neseznámit se i s jiným pohledem. Originální mail je k dohledání na zákrytářské konferenci Planoccult z 13. listopadu 2023.
Milý Dave,
diskutované problematice plně rozumím. Jako vědec a uživatel zákrytové astrometrie však vidím zájem i o pozorování, která nelze (zcela či částečně) potvrdit nebo ověřit. Pokusím se tento můj přístup v krátkosti objasnit.

I když je logické nepřetěžovat oblastní revizory a MPC pochybnými údaji, rád bych zdůraznil, že vědecký zájem a váha zákrytové astrometrie roste s klesajícími průměry pozorovaných planetek. Je to proto, že menší asteroidy mají méně jisté oběžné dráhy a ze sledování pozitivních zákrytů jsou pro ně získávány nejpřesnější pozice. Malý asteroid může být zajímavým členem dynamické rodiny, jejíž oběžná dráha je důležitá pro potvrzení příslušnosti k rodinám planetek. Případně může být objeven binární objekt atp.

Problém je v tom, že parametry zákrytů „malými“ asteroidy jsou často spojeny s málo jasnými hvězdami a současně jsou i extrémně krátké, čímž se přibližují vašim kategoriím (2) a (3).

Proces navázání drah má nastavena určitá omezení, která odmítají výrazně odchýlené hodnoty a umožňují tak odhalovat problémové případy (nejistá pozorování). Současně může navázání drah na poziční měření zpětně ukázat, že i pochybný zákryt obsahuje určitá zajímavá data, která nelze ověřit hned v okamžiku prvotního zpracování, ale mohou být stále užitečná.

     Na závěr chci zdůraznit: nesnažím se vás ani žádného regionálního koordinátora přesvědčit, abyste věnovali více času velmi pochybným údajům. Samozřejmě existují situace, kdy vyřazení pozorování zůstává jedinou možnou volbou (například v případě velmi nízkého odstupu signálu od šumu, váš bod 4). Ale prosím, vezměte v úvahu, že kdykoli lze odvodit astrometrii (dokonce i u sólových tětiv nebo mělkých poklesů jasu), mohou být tato měření stále někde uložena jako data s nízkou spolehlivostí, ale přesto zpřístupněna astronomické komunitě. A to i navzdory skutečnosti, že NEBUDOU odeslána do MPC a nebude vynaložen ŽÁDNÝ čas na zkoumání ohledně jejich ověření nebo potvrzení.

     Jinými slovy by se dalo dokonce říci: pokud jsou k dispozici časy nebo dokonce nezpracovaná data, stačí to, protože kdokoli v budoucnu s nimi může pracovat a třeba z nich odvozovat astrometrická data. I když v každém případě zůstává pravdou, že v takových případech nebude zaručeno, že výsledky jsou 100 % kompatibilní s vámi užívanou astrometrickou redukcí, která se ukázala jako nezpochybnitelná a splňující nejpřísnější požadavky. Takže pro úplnou konzistenci to samozřejmě není ani mnou preferované řešení.