Dva v jednom, ale bez nás

V úterý 8. listopadu 2022 obyvatele Země čekají dvě velice zajímavé astronomické události. V 10:59:08,8 UT vyvrcholí úplné zatmění Měsíce, jehož úplná fáze trvající bez dvou sekund 85 minut se odehraje mezi 10:16:39 UT až 11:41:37 UT. S ohledem na výše uvedené časy je zřejmé, že nejen pro střední Evropu, ale i pro celý náš kontinent, ba současně i pro kompletní Afriku je tento úkaz ztracený. Nejlépe to dokáže dokumentovat připojená mapa viditelnosti úkazu.

Druhým úkazem v jednom, který je inzerován v názvu článku, je zákryt ledového obra – planety Uran – Měsícem. Shodou náhod, v rámci nebeské mechaniky, se zmíněný zákryt odehraje tentýž den, 8 listopadu 2022, a navíc prakticky i v témže čase jako zatmění Měsíce. Bohužel pro nás také úplně stejně platí i to, že úkaz bude pozorovatelný z přibližně stejných oblastí jako zatmění. Zákryt Uranu začne jeho vstupem za lunární disk kolem 10:51 UT ještě na denní obloze ve Skandinávii, Evropské části Ruska, Kazachstánu, ve východní Číně a na severovýchodě Indie. Už za soumraku, si jej užijí pozorovatelé za Uralem a později v noci i z velké části východní Asie. Konce zákrytu se pozorovatelé dočkají společně s východem Slunce na Aljašce a závěr celého představení, opět už na denním nebi, pak zájemce čeká v Kanadě. To už na hodinách bude údaj 14:27 UT. I v tomto případě bude asi nejnázornější prohlédnout si připojenou mapku.

Obávám se, že tentokrát se na pozorování na dálný východ nikdo z nás nevydá. V každém případě se jedná o zajímavou shodu náhod. V Evropě si ale budeme muset na podobné úkazy, byť oddělené, počkat. U zákrytu Uranu Měsícem to dokonce nebude tak dlouho. Spatřit jej dostaneme šanci ještě letos a to 5. prosince večer. Ohledně úplného zatmění Měsíce to bude o něco delší čekání. Nejbližší nás čeká až 7. září roku 2025.