Chvála zákrytářských výjezdů

Není to poprvé, kdy se v zákrytovém zpravodaji objevuje zmínka o výjezdech za planetkovými zákryty hvězd. Pověstné jsou cílené a dlouho připravované expedice větších skupin pozorovatelů za mimořádnými úkazy. Kdo by nevzpomněl na Tercidinu (17. 9. 2002), Bertholdu (26. 8. 2003) či Romu (8. 7. 2010). Ale dnes myslím něco jiného. Jedná se o výjezdy jednotlivých mobilních pozorovatelů do oblastí pásů planetkových zákrytů, které jinak míjejí jejich pevné pozorovatelny. K těmto úvahám mě, v tom nejlepším slova smyslu, vyprovokoval příspěvek Kevina Harnetta na konferenci Planoccult, který reagoval na mail Eberharda Brednera, připravujícího se na výjezd za planetkou Ino a jeho mrzením nad problémy, které jsou s tím spojené. Velkým tématem je často předpověď počasí.

Kevin Harnett napsal:

Byly zatažené noci, které se vyjasnily, a jasné noci, které se pro nás neočekávaně zamračily. Vítejte v zákrytářském společenství. Zvedněte sklenici svého oblíbeného nápoje a vychutnejte si to, co jste se při každé takové zkušenosti naučili.

Zjistil jsem, že Rogerův komentář je velmi užitečný. Je to jistě i tím, že zákrytářským pozorováním se věnuje mnohem déle než já. Můj názor, co se vyplatí a co ne, je dnes následující – poté, co jsem věnoval veškerou patřičnou péči přípravě pozorování, kterou mohu a porovnal různé předpovědi, nechal jsem se vést těmito dvěma zásadami:

* „Nic neriskovat znamená, nic nezískat.“

* „Zodpovědně zvážit přínos.“

Re: k prvnímu bodu: Zkušenosti BUDETE získávat pokaždé, když vyrazíte ven, a zkušenosti jsou nejlepší učitel. Ale žádné zkušenosti nezískáte, pokud se je získat nepokusíte.

Re: k druhému bodu: Je těžké být nezaujatý a zcela jasně přemýšlet o něčem, do čeho jste investovali mnoho času a úsilí. Ale pokud je pravděpodobné, že zisk negativně ovlivní vaše zdraví, osobní vztahy nebo jiné důležité životní povinnosti, zkuste si vždy srovnat možný zisk a možnou ztrátu.

Z vlastní zkušenosti zjišťuji, že s přibývajícím věkem se fyzicky nevzpamatuji tak rychle, jako když jsem byl mladší. Pokud zůstávám dlouho vzhůru a vynechám spánek, dělá mě to čím dál tím větší potíže. Takže úkazy v mém zdroji předpovědí (OW), které jsou predikovány na čas ve 4 nebo 5 hodin ráno, musí mít skutečně vysokou pravděpodobnost úspěchu nebo dostatečný odborný význam (tj. umístění mé tětivy s ohledem na ostatní přihlášené pozorovatele nebo vědecké důležitosti pozorování). V takových případech pečlivě vážím ponocování či brzké vstávání a to především v případech, že předpověď není příliš jistá či počasí neslibuje nejlepší naději a je nejisté. Jinými slovy občas je dobré vyhodnotit, že to není nejlepší nápad za každou cenu pozorovat, či dokonce někam vyjíždět. V těchto případech je pro mě útěchou vědomí, že když budu udržovat své zdraví, vztahy a povinnosti, téměř jistě se naskytne další příležitost, kdy mi okolnosti umožní zodpovědně provést pozorování – takové, které bude užitečné a v určitém ohledu nenahraditelné.

Myslím, že výše uvedená úvaha by měla být jasným vodítkem pro všechny pozorovatele zákrytů hvězd planetkami, a to ať úkazy sledují ze svých domácích stanic či ještě spíše pokud jsou připraveni za nimi vyjíždět na mobilní stanoviště.

Výjezdy do méně či více vzdálených oblastí za účelem dostat se do předpověděného pásu zákrytu jsou v každém případě velice náročné časově, fyzicky i finančně. O tom určitě nikdo nepochybuje. Bude proto jistě zajímavé, podívat se podrobněji na jejich přínos. Dlouhou dobu byla podobná pozorování doménou především pozorovatelů ve Spojených státech či Austrálii. Myslím, že v České republice, potažmo v celé Evropě, je v současné době prakticky jediný pozorovatel, který je ochoten k měření časů zákrytů v nezanedbatelné míře praktikovat podobný přístup.

Řeč je samozřejmě o Jirkovi Kubánkovi. Máme tedy mimořádnou šanci detailněji se podívat na přínos takového přístupu. Jako reprezentativní časový vzorek jsem si vybral období celého roku 2022 a prvních osm měsíců roku letošního. Za uvedených 20 měsíců uskutečnil Jirka neuvěřitelných 358 jednotlivých pozorování, která se dostala do databáze měření. Z tohoto počtu jich bylo 312 získáno z pevného pozorovacího stanoviště ve Strašicích. Zbylých 46 měření připadá na různě dlouhé výjezdy na nejrůznější místa a to nejen v České republice, ale i do zahraničí. Jedná se tedy už o dostatečně reprezentativní vzorek pro statistické zpracování.

V rámci zmíněných 312 pozorování z pevného domácího stanoviště ve Strašicích bylo získáno 48 pozitivních měření a dalších sedm nejistých. Tyto počty představují 15,4 %, respektive 2,2 %. Na zbylá negativní sledování tak připadá 82,4 %. Takové hodnoty, s ohledem na vysoký počet měření, není nijak překvapivý. Z domácí stanice byly často pozorovány zákryty se skutečně bizarními parametry úkazu. Jednalo se nezřídka o slabé hvězdy, nízko nad obzorem, případně navíc krátké zákryty malými planetkami. Tomu také odpovídá skutečnost, že prakticky polovina pozorování se zařadila mezi úkazy, které nesplňovaly kritéria, na nichž se nezávazně dohodli pozorovatelé zákrytů hvězd planetkami z České republiky. Prakticky 41 pozorování nesplňovala ani požadavek pěti bodů (červená) na centrální linii při užité expozici (13,1 %) a dalších 113 se nevešlo do mírnější kategorie 5 až 10 bodů (oranžová, 36,2 %).

A nyní k pozitivnějším informacím týkajícím se výjezdových výsledků. Ze 46 pozorování, uskutečněných v rámci expedičních sledování bylo 25 pozitivních, což představuje úžasných 54,3 % a ani jedno nejisté pozorování. To v každém případě svědčí o podstatně pečlivějším výběru úkazů vhodných pro výjezd, což je samozřejmě i logické. Přesto i u této kategorie měření zůstává v našem konkrétním případě poměrně vysoké procento červených (2 pozorování, 4,3 %) a oranžových (17 pozorování, 37,0 %) měření. To lze pravděpodobně přičíst tomu, že při výjezdu za nadějným úkazem byl jako „vedlejší produkt“ z mobilního stanoviště pozorován ještě další blízký úkaz s nevyhovujícími parametry.

Přesto lze jen gratulovat k nadpoloviční úspěšnosti výjezdů, a uvedené výsledky pouze potvrzují dlouhodobě tušenou skutečnost, že v současné době stále se zpřesňujících předpovědí, především u větších planetek s lépe definovanou dráhou, jsou výjezdy zcela opodstatněné a mohou významnou měrou přispět k získávání většího počtu pozitivních pozorování zákrytů hvězd planetkami.

Pokud tedy máte možnosti, jste ochotni věnovat svůj čas a prostředky na výjezdy za zákryty planetek, je to jednoznačně k dobru věci. Odměnou vám v takovém případě bude nezanedbatelný procentuální nárůst zastoupení pozitivních měření časů zákrytů.