Částečné zatmění Slunce

V úterý 25. října 2022 kolem místního poledne se na nás „usměje“ Slunce. Čeká nás totiž jeho zatmění. Bude jen částečné, ale pro centrální Evropu bude z geometrického hlediska přímo ideální. Česko se bude nacházet v oblasti, kde Měsíc Slunce zakryje přibližně z 28,5 %. V jednotkách, které pro zatmění používají astronomové, můžeme také mluvit o velikosti 0,4013. To je číslo, které udává, jak hluboko se do disku naší hvězdy „zakousne“ lunární stín (pokud průměr Slunce vezmeme rovný 1). Největší zatmění bude možné sledovat z Ruska, ale i tam bude jen částečné (maximální zakrytí 0,86 slunečního disku). Úkaz uvidí většina Evropanů (vyjma Portugalska) a velká část obyvatel Dálného východu.

Zatmění Slunce nastane v okamžiku, kdy se mezi pozorovatele a Slunce promítne Měsíc v novu a oslnivý sluneční disk částečně nebo zcela zakryje. Protože Měsíc obíhá naši planetu po dráze mírně odkloněné od roviny zemské dráhy (odchylka činí asi 5°), častěji Měsíc v novu sluneční disk na denním nebi mine a k žádnému zatmění nedojde. Jen zhruba jednou za půl roku se Měsíc v novu dostane na své dráze velmi blízko pomyslné přímky mezi Zemí a Sluncem a někteří lidé na Zemi tak mohou pozorovat kýžený úkaz.

Protože Měsíc obíhá po mírně protáhlé dráze, není vždy stejně daleko od Země. Zatmění Slunce tak nemusí být nutně jen úplné, nýbrž také pouhé prstencové (Měsíc se nachází dál, jeví se úhlově menší než Slunce a naši hvězdu nezakryje dokonale). V obou případech je ale úkaz pozorovatelný jen z úzkého pásu na Zemi, kam právě dopadá hrot měsíčního stínu. Tento pás má šířku maximálně jednotek stovek kilometrů.

Pokud se pozorovatel nachází mimo pás úplného či prstencového zatmění, uvidí jen zatmění částečné. Tmavý měsíční disk zakryje jen část toho slunečního. Čím dále je pak pozorovatel vzdálen od pásu totality či prstencového zatmění, tím menší procento Slunce je během úkazu zakryto. Oblast viditelnosti částečného zatmění je sice významně rozsáhlejší než výše popsaný pás totality či prstencového úkazu, ale nikdy nepokrývá celou zemskou polokouli, kde je zrovna den, takže ani částečné zatmění není během konkrétního úkazu viditelné z celé polokoule.

V případě zatmění 25. října 2022 je to však ještě jinak. Jde totiž o zvláštní typ zatmění, které také označujeme jako částečné. V našem případě ale nastává částečné zatmění, i když pás úplného zatmění Zemi zcela mine. Na povrch se promítá pouze jistá oblast částečné fáze úkazu. Veškeré základní údaje o nadcházejícím úkazu je možné získat z obrázku na protější stránce.

Na území České republiky bude říjnové zatmění viditelné okolo poledne, tedy v části dne, kdy Slunce bude nejvýše nad obzorem (více než 25°). Úkaz si bude možné užívat více než dvě hodiny. Pozorovat jej sice bude možné pouhýma očima, ale pouze přes bezpečný filtr. Pochopitelně zkušenější astrofotografové jej mohou zkusit zachytit i fotograficky nebo prostřednictvím videa (opět ale pouze s užitím vhodného filtru).

Úkaz začne na západě Česka sekundy před 11:12 SELČ, kdy se z pravého, respektive horního kraje začne do slunečního disku „zakusovat“ silueta tmavého Měsíce v novu.  Čím více na východ se budete nacházet, tím později se částečného zatmění dočkáte. Odstup v čase ale nepřesáhne tři minuty. Maximum úkazu proběhne na území Česka mezi 12:14 – 12:22 SELČ podle polohy pozorovatele (od západu k východu). Čím dále na východ budete úkaz sledovat, tím větší zástin Slunce vás čeká. I v tomto případě jsou ale rozdíly v rámci České republiky prakticky zanedbatelné. Velikost zatmění se pohybuje mezi 0,39 až 0,46. Konec úkazu pak nastává na našem území 17 až 30 minut po 13. hodině SELČ, opět samozřejmě v závislosti na poloze stanice. Slunce po celou dobu zákrytu bude zhruba 25° vysoko nad jihojihovýchodním až jižním obzorem.

Připojený obrázek výše ukazuje průběh částečného zatmění zpracovaný tak, že jsme „zastavili“ pohyb Slunce a nechali přes jeho severní část přejít měsíční disk. Uvedené časy prvního a posledního kontaktu a maxima zatmění odpovídají rokycanské hvězdárně. Ale možný je i opačný postup. Stopnout pohyb Měsíce a nechat za ním projít Slunce. Výsledek je na obrázku vpravo, který k nadcházejícímu zatmění připravil Petr Horálek z FÚ v Opavě.  

O kousek níže na této straně je tabulka s informacemi o viditelnosti úkazu ve vybraných českých městech. Pro detailní podrobnosti o úkazu na vámi vybraném místě stačí pak navštívit interaktivní mapu Xaviera Jubiera a v mapě si zvolit vlastní lokalitu. Na pozorování je nutné se vybavit speciálním filtrem pro ochranu zraku. S pravidly sledování Slunce očima, natož pak dalekohledem je nutno se před pozorováním důkladně seznámit a řídit se jimi!

Jak nepatrné odchylky z údajů uvedených v tabulce vyplývají pro pozorovatele v různých částech republiky, je zřejmé z připojených obrázků. Ukazují vzhled maximální fáze zatmění při pohledu z Chebu, Prahy a Ostravy. Myslím, že na první (ba ani druhý) pohled nenajdete zřetelnou odlišnost.

Tímto úkazem současně pokračuje bohaté období na sluneční zatmění viditelná v Česku ve třetí dekádě 21. století. Do roku 2030 se dočkáme ještě 5 dalších částečných zatmění. Nejvýraznější bude v srpnu roku 2026. Nejbližší další zatmění Slunce uvidíme už 29. března 2025. Samozřejmě bude opět jen částečné. Ale v nabídce budou i ještě zajímavější, ne nepřekonatelně vzdálená úplná zatmění Slunce. Máme se v každém případě na co těšit.